Keressen tapasztalt ingatlan ügyvédet adásvételi és ajándékozási szerződéseihez! Bízza szakértőkre ingatlanügyleteit. Kattintson ide!

Ingatlan ügyvéd: miért van szükség rá?

Az ingatlanvásárlás vagy -eladás során számos jogi buktatóval találkozhatunk. Az ingatlan ügyvéd szerepe elengedhetetlen ezen ügyletek során, hogy biztosítsa a szerződések jogszerűségét és a felek érdekeinek védelmét. Ebben a cikkben bemutatjuk, miért fontos egy ingatlan ügyvéd közreműködése és milyen feladatokat lát el.

Mi az ingatlanügyvéd szerepe?

Az ingatlan ügyvéd feladata, hogy jogi tanácsot adjon és ellenőrizze az ingatlan adásvételi szerződések jogi érvényességét. Az ügyvéd közreműködése biztosítja, hogy a felek által megállapodott feltételek pontosan és jogszerűen kerüljenek rögzítésre. Az ingatlan ügyvéd abban is segít, hogy az adásvételi szerződések megfeleljenek a jogszabályi előírásoknak és tartalmazzák a szükséges formai elemeket, amelyek hiánya akár a tulajdonjog megszerzését is megakadályozhatja.

Miért érdemes ingatlan ügyvédet alkalmazni?

Az ingatlanvásárlás és -eladás során rengeteg olyan buktatóval találkozhatunk, amelyeket csak egy tapasztalt ingatlan ügyvéd képes megfelelően kezelni. Az ügyvéd segít elkerülni a szerződéses hibákat, amelyek később súlyos jogi problémákat okozhatnak. Az ingatlanügyek komplexitása miatt fontos, hogy egy olyan szakértő álljon mellettünk, aki naprakész ismeretekkel rendelkezik az ingatlanjog területén.

Az ingatlan adásvételi szerződés menete

Az ingatlan adásvételi szerződés megkötése előtt az ingatlan ügyvéd több lépést is elvégez. Elsőként ellenőrzi az ingatlan tulajdoni lapját, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az ingatlannal kapcsolatos minden jogi kérdés tisztázott. Ezután következik a szerződés elkészítése, amely során rögzíti a vételárat, a kifizetés ütemezését, valamint a birtokbaadás feltételeit.

Az ingatlan adásvételi szerződés megkötése során az ügyvéd jelenléte szükséges, mivel csak ügyvédi vagy közjegyzői ellenjegyzéssel lesz a szerződés érvényes. A szerződés aláírása után az ügyvéd feladata, hogy bejegyezze azt az illetékes földhivatalnál, és gondoskodjon az eljárási díjak megfizetéséről.

Az ingatlan tulajdoni lapjának szerepe

Az ingatlan tulajdoni lapja három részből áll, amely tartalmazza az ingatlan adatait, a tulajdonviszonyokat és az ingatlanra vonatkozó terheket. Az első részben megtalálható az ingatlan pontos elhelyezkedése és jogi jellege. A második rész tartalmazza a tulajdonosok nevét és a tulajdoni arányokat. A harmadik részben pedig az ingatlanra vonatkozó egyéb jogok és terhekkel kapcsolatos információk szerepelnek.

Adásvételi szerződés kötése ingatlan ügyvéd segítségével

Az ingatlan adásvételi szerződés megkötése során az ingatlan ügyvéd számos feladatot lát el, hogy biztosítsa az ügylet jogszerűségét. Az ügyvéd előkészíti és ellenjegyzi a szerződést, benyújtja azt a földhivatalhoz, és segít a feleknek értelmezni és betartani a szerződéses kötelezettségeiket. Az ügyvéd munkadíja az ingatlan értékének függvényében változik, és általában a vételár 0,5%-0,75% közötti összegben kerül meghatározásra.

Hogyan tegyünk helyesen feljelentést?

A feljelentés a büntetőeljárás megindításának egyik legfontosabb lépése. Fontos, hogy az elkövetett bűncselekmények tényállását pontosan és helyesen fogalmazzuk meg. Egy jól megírt feljelentés nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy a nyomozás gördülékenyen és hatékonyan folyhasson le. Az alábbiakban áttekintjük a feljelentés alapvető szabályait és a lehetséges módjait.

A feljelentés módjai

A feljelentés többféle módon is megtehető. Az egyik legismertebb forma a személyes, szóbeli bejelentés bármelyik rendőrkapitányságon. Ilyenkor az ott dolgozó hatósági személy továbbítja a bejelentést az illetékes hatóságnak. Egy másik lehetőség az írásbeli feljelentés, amelyet postai úton juttathatunk el a megfelelő címre. Továbbá, lehetőség van elektronikus úton is bejelentést tenni, különösen akkor, ha ügyvéd közreműködésével tesszük meg ezt, mivel így az eljárás gyakorlatiasabbá és gyorsabbá válhat.

Ügyvédi segítség a feljelentés során

A feljelentés hatékonysága érdekében gyakran érdemes ügyvéd segítségét igénybe venni. Ügyvéd igénybevételével a bejelentő közvetlenebb kapcsolatba kerülhet a nyomozó hatósággal és gyorsabban hozzájuthat a nyomozás során keletkezett iratokhoz. Az ügyvédi beadványok közvetlenül a hatósághoz juttathatók el, mely nagymértékben felgyorsítja az eljárás menetét. Az ügyvéd segíthet a feljelentés pontos megfogalmazásában, elkerülve ezzel az esetleges félreértéseket és a feljelentő későbbi büntetőjogi felelősségre vonását.

A nyomozás és a büntetőeljárás menete

A büntetőeljárás a feljelentés benyújtásával kezdődik. Az eljárás során el kell dönteni, hogy közvádra vagy magánvádra üldözendő bűncselekményről van-e szó. Közvádra üldözendő bűncselekmények esetén bárki tehet feljelentést, a hatóság tagjainak és hivatalos személyeknek pedig kötelessége ezt megtenni, ha ilyen bűncselekményről szereznek tudomást. Magánvádas eljárásoknál, mint például a rágalmazás vagy a becsületsértés esetén, csak a sértett indíthat eljárást.

A feljelentés költségei

Feljelentés esetén a költségek eltérőek lehetnek attól függően, hogy magánvádas vagy közvádas ügyről van-e szó. Magánvádas eljárás keretében a feljelentés illetéke 10.000 forint. Ha a feljelentő ezt nem fizeti be időben, az adóhatóság hajtja be az illetéket adók módjára. Közvádas ügyekben a költségeket az állam előlegezi, melyet az elítélt köteles megtéríteni. Fontos, hogy a feljelentő minden rendelkezésére álló bizonyítékot bemutasson a hatóságnak, ezzel is elősegítve az igazság kiderítését.